Sceneweb og Aurora Records samarbeider om bevaring, dokumentasjon og formidling av musikk skapt til scenekunstproduksjoner i det frie feltet i Norge! Med dette gjøres scenekunstmusikk tilgjengelig digitalt på en måte som ivaretar lydkvalitet og opphavsrett, der løsningen samtidig synliggjør den sceniske sammenhengen musikken ble laget til. Pilotprosjektet springer ut av behov i feltet for gode løsninger for å presentere både eldre og nyere musikk skrevet til scenekunstproduksjoner med både kunstnerisk og historisk verdi. Med støtte fra ordningen «Andre Musikktiltak» (Norsk Kulturfond) presenterer vi 3 utgivelser i løpet av våren 2024.

TERJE WINTHER & DAGFINN KOCH «FORANDRING»

Se bilder og dokumentasjon hos Sceneweb HER!
Lytt til musikken HER!

Ballettforestillingen «Forandringer» ble laget av studenter fra Norges musikkhøgskole (Dagfinn Koch og Terje Winther), Statens balletthøgskole (Anderz Døving med dansere) og Statens kunstakademi (Yngve Næsheim og Nico Widerberg) i 1985. Forestillingen ble vist på REKA teater, som lå på det nedlagte Aker mekaniske verksted – som i dag er Aker brygge.

Musikalsk er det et tidsbilde, der vi kombinerer post-Darmstadt EA-musikk med fundert kommersiell musikk. Vi lyttet blant annet mye til Peter Gabriel, Eurythmics og Propaganda. Vi mener det er viktig å få gitt ut musikken til balletten, da det også sier noe om hvor mye større motstand det var i å realisere denne form for prosjekt da enn nå. Ja, at ting tar tid, og begrensningene fører til andre valg.
– Terje Winter, Dagfinn Koch

CAMILLA VATNE BARRATT-DUE «DARK DYNAMITE»
Se bilder og dokumentasjon hos Sceneweb HER!
Lytt til musikken HER!

Dark Dynamite (2022) var en solodanseproduksjon av koreograf Rosalind Goldberg. Sigrid Hirsch Kopperdal var danser og Camilla Vatne Barratt-due var komponist. Musikken til Dark Dynamite ble utgitt av Aurora Records 22. mars 2024 som en del av et pilotprosjekt i samarbeid med Sceneweb.

Arbeidet har vært ledet av en utforskning av mørke krefter som former kroppene våre – akselererer eller bremser oss, som tretthet, sløvhet, apati, rastløshet, rotløshet, fortvilelse og ubestemt aggresjon. 
Kroppen bærer på lag av dynamitt. Destruktive krefter lurer under huden og er en del av vår eksistens. Vår evne til å gå gjennom metamorfoser er en del av vår biologi, og vi hyller denne evnen til endring. Forandring blir ofte sett på som noe positivt, en progresjon, et fremskritt. Men det kan også gå andre veien, baklengs. Evnen til å forandre seg blir ofte oppveid av en form for ødeleggelse som ikke motsier livet, den gjør livet mulig.  – Camilla Vatne Barratt-Due

ÅSMUND FEIDJE «LOV……?»
Se bilder og dokumentasjon hos Sceneweb HER!
Lytt til musikken HER!

Fotografi fra Inger Buresund / Collage Dansekompanis produksjon Lov…? (1980)

På bildet: Sølvi Edvardsen, Hege Gabrielsen, Nina Johansen, Mette Kristiansen, Catherine Pickering, Trude Stokke, Mona Walderhaug og Aase With.

Foto: Stein Sole. Hentet fra Dansearkivet, ved arkivskaper Collage Dansekompani

Verket Lov…? ble skrevet til en ballett av koreograf Inger Buresund og Collage Dansekompani i 1980. Studiomusikerne på innspillingen var hentet fra Oslo Filharmoniske Orkester og besto av Kristina Monica Kiss (fiolin), Otto Berg (bratsj), Geir Tore Larsen (cello), Svein Haugen (kontrabass) samt Åsmunds kollega ved Nationaltheateret, pianist Sigurd Haugen. 

Etter å ha skrevet en ballett for Collage Dansekompani i 1978 hvor jeg brukte el-gitar, el-bass, piano, trommer og synther i en mer rock-preget komposisjon på 20 min, ville jeg prøve noe annet når oppdraget om Lov…? kom.   
Det å forme en lengre, sammenhengende komposisjon var annerledes enn å skrive for teater og TV, og nå ville jeg komponere med fokus på strykere. Jeg ville utfordre meg selv ved å skrive i 5/4 takt og begynte å jobbe med det. Men etterhvert dukket det opp forskjellige behov (som det gjerne gjør i et samarbeid med koreograf) så det ble til at 5/4 takten ble brutt opp både med vals og marsj! Piano og klokkespill ble inkorporert, og når opptaksdagen nærmet seg i Nationaltheatrets studio, ble det nødvendig å gå på tiggerferd bak scenen i Konserthuset for å finne frivillige Filharmonikere. Og de stilte opp og spilte flott, og dette er altså min første komposisjon for «klassisk» besetning.  
 
– Åsmund Feidje