• Send inn prosjektforslag på e-post til yumi@aurorarecords.no eller hanne@aurorarecords.no. E-posten bør inneholde en beskrivelse av:
  • kunstneriske prosjektet
  • medvirkende
  • lydfiler som beskriver prosjektet. Det kan være opptak fra øvelser, konserter eller andre opptak som gir et inntrykk av kunstnerisk retning.
  • fremdriftsplan
  • beskrivelse av den økonomiske situasjonen: hvilke utgiftsposter må dekkes/allerede er dekket, hvor mye finansiering er skaffet per dags dato m.m.

 • Aurora Records har et kunstnerisk råd bestående av prosjektlederne og to eksterne medlemmer som sitter i rådet på åremål. Per 2024 er disse medlemmene komponistene Tine Sure Lange og Nils Henrik Asheim.

 • Det er løpende søknadsfrist. Rådet møtes omtrent én gang i kvartalet for å diskutere innsendte forslag.

 • Når rådet vurderer prosjekter, ser det etter egenart i kunstnerisk profil og kuratering av albumrepertoaret. Aurora ønsker å representere et mangfold av estetiske retninger.

 • Dersom rådet gir tilsagn til et prosjekt, vil prosjektlederne ta kontakt og avtale et innledende møte for en statusoppdatering og for å legge en fremdriftsplan.

 • Hva du kan forvente deg:
  • Finansiering må skaffes av utøver/komponist gjennom offentlige støtteordninger eller egne midler. Aurora Records har ingen produksjonsmidler, men er behjelpelig med intensjonsavtaler og veiledning i søknadsprosessen.
  • Fordi Aurora ikke går inn i utgivelsesprosjekter med egne midler, avtales det som regel lisensavtaler der utøver/komponist står som mastereier.
  • Aurora koordinerer mellom eksterne leverandører som lydtekniker, designer, trykkeri og distributører. Utøver/komponist må regne med å være en aktiv pådriver og prosjektleder i sitt eget utgivelsesprosjekt.
  • Auroras musikk distribueres digitalt via The Orchard og fysisk via Musikkoperatørene, Proper Music UK og Galileo Music.
  • Aurora bidrar med plan for lansering av utgivelse, nyhetsskrivutsendelse, sosiale medier og kontakt med presse. Musikk og pressetekst sendes ut til relevante kontakter.